Även om det inte finns fysiska rum i en trädgård så delas ofta trädgårdar upp i olika ”rum”. Det kan vara tydliga visuella indelningar där olika delar har olika inriktningar. Men det kan även vara olika funktionella rum med en inte alls lika synlig indelning. Genom denna indelning går det även att se hur man ska jobba vidare med allt från växtlighet, estetik och funktion.

Synlig indelning

En synlig indelning innebär att ett buskage, ett plank eller annat avskärmar delar av trädgården. Men det kan lika gärna handla om olika underlag. Ett altangolv markerar var altanen är, stenplattor var man ska gå och ett par pallkragar att odling pågår.

Genom att skapa olika synliga rum kommer det upplevas mer strukturerat och ”städat”. Genom att plantera högre buskar kan en berså skapas som passar perfekt för ett avskärmat eftermiddagskaffe. Andra delar kan vara odling, avdelning för lek och grillning. På detta sätt skapas även tydliga platser att ställa utemöblerna så de inte upplevs ställas ”i naturen”. Även om många inte tänker på det skapar de ofta en trädgård utifrån dessa synliga indelningar.

Funktionsindelning

Ett annat sätt att dela in trädgården i olika rum är att se på funktionen. Det kan exempelvis vara en välkomnande entré vars funktion enbart är att markera var trädgården börjar och ge ett välkomnande. Men även soldäcket som utformats med utemöbler för att bjuda på skön avslappning i solen. Kanske inför ett dopp i poolen?

Trädgården har därmed samma funktion och indelning som rummen har i en bostad. Här finns ju sovrummet för avslappning, köket för matlagning och vardagsrummet för umgänge. På samma sätt, även om linjerna inte är lika tydliga, kan matplats, soldäck, grillplats och andra platser ges utifrån dess funktion.

Dela in via golv, tak och väggar

Oavsett varifrån inspirationen tas till förändringar i trädgården så utgår alltid arbetet från ”golv, tak och väggar”. Det blir därmed ett sätt att kategorisera och dela in trädgården. Taket är takkronorna, segelduken som hängs upp, parasollet eller markisen. Allt som skapar ett skydd uppifrån oavsett om det är av naturligt material eller inte.

Väggarna är buskage och häckar men även husväggar och plank. Allt som ramar in och som har tillräcklig höjd. Många gånger är staketet den tydligaste ”väggen”. Golvet är främst stenplattor, gräs och grus. Men det kan även vara trägolv, odlingsytor och stenblock. Hur ser din trädgård ut? Vilka rum har du? Vilka rum skulle du vilja ha?